De juiste schrijfwijze van de uitdrukking Deo volente.

deo volente trouwkaarten

Deo volente is een Latijnse uitdrukking met de betekenis “zo de Heere wil en wij leven” of verkort “als God het wil”. Door het gebruiken van deze uitdrukking geef je aan afhankelijk te zijn van God Die het leven geeft. In reformatorische kringen wordt deze uitdrukking vaak gebruikt.

De uitdrukking is afkomstig uit het bijbelboek Jakobus, hoofdstuk 4 vers 15. In dit vers staat: In plaats daarvan zou u moeten zeggen: Als de Heere wil, en wij leven zullen, dan zullen wij dit of dat doen.

Vergelijkbare niet-religieuze uitdrukkingen zijn: ijs en wederdienende of bij leven en welzijn.

Zo voorkom je een spelfout als je Deo volente wilt gebruiken op een uitnodiging.

1: Deo volente schrijf je met 1 hoofdletter

Wanneer je Deo volente voluit schrijft, dan schrijf je alleen Deo met een hoofdletter.

2: De afkorting D.V. schrijf je met 2 hoofdletters

Deo volente kun je voluit schrijven, maar ook met de afkorting D.V. Het gaat hier om 2 hoofdletters. Het wil nog weleens voorkomen dat de letter D en/of V met een kleine letter wordt geschreven, maar dit is niet correct. Ook de twee punten in de afkorting mag niet vergeten worden.

Bekijk onze trouwkaarten

3: De juiste plaats van D.V. in een zin

Om de plaats van D.V. in een zin te bepalen, is het goed om de betekenis “zo de Heere wil en wij leven” in te vullen.

De volgende 3 zinnen zijn correct:
Wij gaan trouwen D.V. 16 september 2026.
16 september 2026 gaan wij trouwen D.V.
D.V. gaan wij trouwen op 16 september 2026.

Grammaticaal is niet correct: D.V. 16 september 2026 gaan wij trouwen.

Coralien: "Zo blij met dit artikel. Hadden het bijna verkeerd overgenomen van trouwkaart van mijn vriendin."

 

4: Niet correct is het woordje "op" voor de uitdrukking

"Op" heeft betrekking op de trouwdatum maar niet op de betekenis van Deo volente. Ook hier kun je de betekenis van D.V. invullen in de zin en dan krijg je de volgende niet correcte zin: Wij gaan trouwen op zo de Heere wil en wij leven 16 september 2026.

Niet juist: Wij gaan trouwen op D.V. 16 september 2026.
Juist: Wij gaan trouwen D.V. 16 september 2026.

5: Hopen en Deo volente gebruiken in één zin

Een keuze zal gemaakt moeten worden tussen hopen of Deo volente. Beide woorden gebruiken in één zin is niet correct omdat met de uitdrukking D.V. al hoop en afhankelijk van God wordt uitgedrukt. Een dubbele uitdrukking is niet juist.

Niet juist: Wij hopen te gaan trouwen D.V. 16 september 2026.
Juist: Wij gaan trouwen D.V. 16 september 2026.
Juist: Wij hopen te trouwen op vrijdag 16 september 2026.

Een andere manier

In plaats van D.V. vóór de trouwdatum te plaatsen, zou je deze mogelijkheden ook boven of onder de tekst kunnen zetten: 
- onder voorbehoud van Jakobus
- sub conditione Jacobi
- afgekort: s.c.of s.c.j.